FULL BIO EN

SHORT BIO EN

PEŁNY BIOGRAM PL

KRÓTKI BIOGRAM PL


ARTISTIC ACHIEVEMENTS - DOWNLOAD PDF

DOROBEK ARTYSTYCZNY - POBIERZ PDF

ARTISTIC ACHIEVEMENTS - DOWNLOAD PDF

UP

Full bio in English

Paweł Hendrich was born in 1979 in Wrocław (Poland). After studying engineering  and economics at the Wrocław University of Economics he studied composition with Grażyna Pstrokońska-Nawratil at the K. Lipiński Academy of Music in Wrocław. In the fall of 2005/06 he attended York Höller’s composition class at the Hochschule für Musik in Cologne. Since 2008 he has been on the faculty of the K. Lipiński Academy of Music in Wrocław as adjunct. In 2019 he obtained the degree of Habilitated Doctor of Musical Arts. He currently is the artistic director of  Musica Polonica Nova  Polish Contemporary Music Festival in Wrocław and a  member of the International Festival of Contemporary Music  Warsaw Autumn  repertoire committee.

He has won several awards and scholarships. In 2007 he has been included in a four-year programme of 13 composers' promotion run by the European Krzysztof Penderecki Music Centre. In 2010 he became a member of the Academy of Young Scholars and Artists. In 2017 he received The Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture awarded by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. In 2020 he was a scholarship holder of the President of Wroclaw. In 2022 he was awarded the Bronze Cross of Merit.

Paweł Hendrich participated in courses and workshops in Warsaw, Wrocław, Frankfurt am Main,  Beijing, Görlitz/Zgorzelec with:  Peter Eötvös,  Luca Francesconi, Anders Hillborg, Marco Stroppa, Horatiu Radulescu, Ivan Fedele and others. 

The works of Paweł Hendrich have been performed at such festivals as Warsaw Autumn, Musica Polonica Nova and  Musica Electronica Nova in Wrocław, Festival of World Premieres in Katowice, Audio Art in Cracow and Warsaw, KODY in Lublin, Poznańska Wiosna Muzyczna, NeoArte Syntezator Sztuki in Gdańsk and in Oslo, Musica Viva in Munich, Frankfurten Positionen, Rudens Kamermūzikas Festivāls in Riga, Suså Festival in Næstved (Denmark), Rudersdal Sommerkoncerter in Hørsholm (Denmark), Lotus Festival (Japan),  Unerhörte Musik in Berlin, Culturescapes in Basel (Switzerland), World Music Days in Wrocław, University of Louisville New Music Festival (USA), 24th Portraits of Composers in Warsaw, Generacje XXIV in Warsaw, Słuchalnia in Toruń, New Waves in Gdańsk, Katowice JazzArt Festival and at concerts in Poland, Germany, Austria, Sweden, Norway, Spain, Portugal, Czech Republic, Turkey, Hungary, Malta, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Japan, China and United States of America by such orchestras and ensembles as: The Wrocław Philharmonic Symphony Orchestra (cond. Szymon Bywalec), Orkiestra Muzyki Nowej (cond. Szymon Bywalec), Polish National Radio Symphony Orchestra (cond. Szymon Bywalec), Polish Radio Symphony Orchestra (cond. Rafał Janiak), The Pomeranian Philharmonic (cond. Fabián Panisello), Basel Sinfonietta (cond. Baldur Brönnimann), Ensemble Modern (cond. Peter Eötvös, Anu Tali, Clemens Heil), Ensemble MusikFabrik (cond. Diego Masson), PluralEnsemble (cond. Fabián Panisello), Studio Dan, LUX:NM, KammarensembleN (cond. Staffan Larson), Illinois Modern Ensemble (cond. Stephen A. Taylor), The Forbidden City Chamber Orchestra (cond. Liu Shun), orkest de ereprijs (cond. Wim Boerman), Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet (cond. Maciej Koczur), The Silesian Chamber Orchestra (cond. Osvaldo Ferreira), Beethoven Academy Orchestra (cond. Michał Dworzyński), Wrocław Chamber Orchestra Leopoldinum (cond. Ernst Kovacic), Warsaw Group Cellonet (cond. Andrzej Bauer), NeoQuartet, NFM Leopoldinum String Trio, Kwartludium, an_ARCHE New Music Ensemble, Melos Ethos Ensemble (cond. Zsolt Nagy), Kwadrofonik, Sepia Ensemble, Duo Skweres or by such soloists as Elżbieta Woleńska, Mikołaj Pałosz, Rafał Łuc, Maciej Frąckiewicz, Adam Bałdych, Łukasz Długosz, Małgorzata Walentynowicz, Gośka Isphording, Agnieszka Gajgier-Otręba, Alicja Lizer-Molitorys and Stanisław Lasoń.

The composer has received commissions from: Warsaw Autumn Festival (Ensemble Musikfabrik, Basel Sinfonietta), Deutschlandfunk (Kwartludium), Goethe-Institut, BHF BANK Stiftung and Ensemble Modern, The Municipality of Wrocław (NOSPR), National Forum of Music (Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet, NFM Leopoldinum String Trio, Studio Dan), Polish Composers' Union (Pablostrom, Orkest de Ereprijs), Polish Institute in Madrid (PluralEnsemble), Institute of Music and Dance, Orkiestra Muzyki Nowej, Chain Ensemble, The Forbidden City Chamber Orchestra, as well as from the ZAiKS Polish Society of Authors and Composers.

In the artistic season 2016/2017 he was composer-in-residence of Orkiestra Muzyki Nowej in NOSPR, Katowice (financed by IMiT’s funds).

For several years now, he has been programming and composing in the Max environment and performing live electroacoustic music. With Cezary Duchnowski and Sławomir Kupczak he founded the electroacoustic group Phonos ek Mechanes. The Trio participated in festivals of improvised, contemporary and electroacoustic music and concerts in Poland and abroad. 

In 2010 DUX released Paweł Hendrich's monographic record  Chamber Works  and in 2017 second one called  Metaforma. In 2012 Bôłt Records released Phonos ek Mechanes’ first CD called  C+-. In addition, his works have been published on several other CDs, including Ensemble Modern label.

Short bio in English

CV - DOWNLOAD PDF

 

 

Paweł Hendrich was born in 1979 in Wrocław (Poland). After studying engineering and economics at the Wrocław University of Economics he studied composition at the K. Lipiński Academy of Music in Wrocław (prof. Grażyna Pstrokońska Nawratil) and at the Hochschule für Musik in Cologne (prof. York Höller).

The works of Paweł Hendrich have been performed at concerts and festivals in Austria, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United States of America.

The composer has received commissions from: Warsaw Autumn Festival (Ensemble Musikfabrik, Basel Sinfonietta), Deutschlandfunk (Kwartludium), Goethe-Institut, BHF BANK Stiftung and Ensemble Modern, The Municipality of Wrocław (NOSPR), Polish Institute in Madrid (PluralEnsemble), Institute of Music and Dance, Orkiestra Muzyki Nowej, Chain Ensemble, The Forbidden City Chamber Orchestra, National Forum of Music (Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet, NFM Leopoldinum String Trio, Studi Dan), ZAiKS Polish Authors' Association as well as from the Polish Composers' Union (Pablostrom, Orkest de Ereprijs).

For several years now, he has been programming, composing and performing live electroacoustic music. With Cezary Duchnowski and Sławomir Kupczak he founded the electroacoustic group Phonos ek Mechanes. So far, trio has performed at festivals of improvised, contemporary and electroacoustic music, and at concerts in Poland and abroad.

In 2010 DUX released Paweł Hendrich's monographic record Chamber Works and in 2017 second one called Metaforma. In 2012 Bôłt Records released Phonos ek Mechanes’ first CD called C+-. Furthermore his music is also released on over a dozen other CDs.

UP

DOROBEK ARTYSTYCZNY - POBIERZ PDF

UP

Pełny biogram po polsku

Paweł Hendrich urodził się w 1979 roku we Wrocławiu. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest także absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury,   Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej we   Wrocławiu w   klasie kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (dyplom z wyróżnieniem). Na przełomie lat 2005 i 2006 przebywał w Hochschule für Musik w Kolonii, gdzie studiował kompozycję w klasie Yorka Höllera – w ramach programu stypendialnego Socrates-Erasmus. Od 2008 roku jest zatrudniony w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (obecnie jako adiunkt). W 2019 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki muzycznej. Aktualnie pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova we Wrocławiu oraz jest członkiem komisji programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

Wielokrotnie był laureatem nagród i stypendiów. W 2007 roku Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego objęło go 4-letnim Programem Promocji 13 Kompozytorów. W 2010 roku został uhonorowany członkostwem w Akademii Młodych Uczonych i Artystów. W 2017 roku otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2020 był stypendystą Prezydenta Wrocławia. W 2022 roku został oznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Paweł Hendrich brał udział w kursach i warsztatach dla kompozytorów, prowadzonych przez takich wykładowców jak: Peter Eötvös,   Luca Francesconi, Anders Hillborg, Marco Stroppa, Horatiu Radulescu czy Ivan Fedele.

Utwory Pawła Hendricha były wykonywane m.in. na festiwalu Warszawska Jesień, festiwalach Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, Festiwalu Prawykonań w Katowicach, festiwalu Audio Art w Warszawie i w Krakowie, festiwalu KODY w Lublinie, podczas Poznańskiej Wiosny Muzycznej, NeoArte Syntezator Sztuki w Gdańsku i w Oslo, Musica Viva w Monachium, Frankfurter Positionen, Rudens Kamermūzikas Festivāls w Rydze, Suså Festival w Næstved (Dania), Rudersdal Sommerkoncerter w Hørsholm (Dania), Lotus Festival (Japonia), Unerhörte Musik w Berlinie czy Culturescapes w Bazylei (Szwajcaria). Znalazły się również w programie Światowych Dni Muzyki we Wrocławiu, a także festiwali University of Louisville New Music Festival (USA), 24. Portrety kompozytorów w Warszawie, Generacje XXIV w Warszawie, Słuchalnia w Toruniu, Nowe Fale w Gdańsku, Katowice JazzArt Festival. Były grane na koncertach w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, Czechach, Turcji, na Węgrzech, Malcie, Słowacji, Litwie, Łotwie i w Estonii, Rosji, Japonii, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych przez takie zespoły jak: NFM Filharmonia Wrocławska (dyr. Szymon Bywalec), Orkiestra Muzyki Nowej (dyr. Szymon Bywalec), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (dyr. Szymon Bywalec), Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie (dyr. Rafał Janiak), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej (dyr. Fabián Panisello), Basel Sinfonietta (dyr. Baldur Brönnimann), Ensemble Modern (dyr. Peter Eötvös, Anu Tali, Clemens Heil), Ensemble Musikfabrik (dyr. Diego Masson), PluralEnsemble (dyr. Fabián Panisello), Studio Dan, LUX:NM, KammarensembleN (dyr. Staffan Larson), Illinois Modern Ensemble (dyr. Stephen A. Taylor), The Forbidden City Chamber Orchestra (dyr. Liu Shun), orkest de ereprijs (dyr. Wim Boerman), Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet (dyr. Maciej Koczur), Śląska Orkiestra Kameralna (dyr. Osvaldo Ferreira), Orkiestra Akademii Beethovenowskiej (dyr. Michał Dworzyński), Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum (dyr. Ernst Kovacic), Warszawska Grupa Cellonet (dyr. Andrzej Bauer), NeoQuartet, NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum, zespół Kwartludium, an_ARCHE New Music Ensemble, Melos Ethos Ensemble (dyr. Zsolt Nagy), Kwadrofonik, Sepia Ensemble, Duo Skweres czy przez takich solistów jak Elżbieta Woleńska, Mikołaj Pałosz, Rafał Łuc, Maciej Frąckiewicz, Adam Bałdych, Łukasz Długosz, Małgorzata Walentynowicz, Gośka Isphording, Agnieszka Gajgier-Otręba, Alicja Lizer-Molitorys   i Stanisław Lasoń.

Kompozycje Pawła Hendricha były zamawiane m.in. przez: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień (Ensemble Musikfabrik, Basel Sinfonietta), Deutschlandfunk (Kwartludium), Goethe-Institut, BHF BANK Stiftung i Ensemble Modern, Miasto Wrocław (NOSPR), Narodowe Forum Muzyki (Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet, NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum, Studio Dan), Związek Kompozytorów Polskich (Pablostrom, Orkest de Ereprijs), Instytut Polski w Madrycie (PluralEnsemble), NOSPR (Orkiestra Muzyki Nowej), Instytut Muzyki i Tańca, Orkiestrę Muzyki Nowej, Chain Ensemble, The Forbidden City Chamber Orchestra, jak również Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

W sezonie artystycznym 2016/2017 Paweł Hendrich pełnił funkcję kompozytora–rezydenta Orkiestry Muzyki Nowej w NOSPR (finansowanie ze środków IMiTu).

Paweł Hendrich od kilkunastu lat programuje w środowisku Max. Razem z Cezarym Duchnowskim i Sławomirem Kupczakiem tworzy trio Phonos ek Mechanes wykonujące muzykę elektroakustyczną na żywo. Do tej pory zespół występował na festiwalach muzyki improwizowanej, współczesnej i elektroakustycznej oraz na koncertach w Polsce i zagranicą.

Nakładem wydawnictwa DUX w 2010 roku ukazała się monograficzna płyta Pawła Hendricha „Chamber Works”, a w 2017 roku – płyta „Metaforma”. W 2012 roku Bôłt Records wydało debiutancką płytę „C+-” tria Phonos ek Mechanes. Ponadto jego utwory zostały wydane na kilkunastu innych CD, w tym m.in. w wydawnictwie Ensemble Modern.

Krótki biogram po polsku

CV - POBIERZ PDF

 

 

Paweł Hendrich urodził się w 1979 r. we Wrocławiu. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kompozycję studiował w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (klasa prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil) oraz  w Hochschule für Musik w Kolonii (klasa Yorka Höllera). W 2020 r. był beneficjentem stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Wrocławia.

Utwory Pawła Hendricha były wykonywane na koncertach i festiwalach w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, Czechach, Turcji, Estonii, Rosji, Japonii, Chinach i w USA, na Węgrzech, Malcie, Litwie, Łotwie i Słowacji.

Kompozycje Pawła Hendricha były zamawiane m.in. przez: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (Ensemble Musikfabrik, Basel Sinfonietta), Deutschlandfunk (Kwartludium), Goethe-Institut, BHF-BANK Stiftung i Ensemble Modern, Miasto Wrocław (NOSPR), Instytut Polski w Madrycie (PluralEnsemble), Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Orkiestrę Muzyki Nowej, The Forbidden City Chamber Orchestra, Narodowe Forum Muzyki (Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet, NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum, Studio Dan), Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Związek Kompozytorów Polskich (Pablostrom, orkest de ereprijs).

Paweł Hendrich od kilkunastu lat programuje w środowisku Max. Razem z Cezarym Duchnowskim i Sławomirem Kupczakiem tworzy trio Phonos ek Mechanes wykonujące muzykę elektroakustyczną na żywo. Do tej pory zespół występował na festiwalach muzyki improwizowanej, współczesnej i elektroakustycznej oraz na koncertach w Polsce i zagranicą.

Nakładem wydawnictwa DUX w 2010 r. ukazała się monograficzna płyta Pawła Hendricha Chamber Works, a w 2017 płyta Metaforma. Z kolei w 2012 r. wydana została debiutancka płyta C+- tria Phonos ek Mechanes (Bôłt Records). Ponadto utwory kompozytora ukazały się też na kilkunastu innych CD.

ABOUT