REVIEW

INTERVIEW

PROFILE

ABOUT MUSIC

Paweł Hendrich’s Emergent Sound System (EN), Paweł Hendrich, Krzysztof Stefański, Musicology Today • Vol. 12 • 2015

Elementy systemu okresowej organizacji materiału wysokościowo-dźwiękowego (PL), Paweł Hendrich  2014

Ideas & Inspirations (EN), Paweł Hendrich  2019

Idee & Inspiracje (PL), Paweł Hendrich 2019

System organizacji materiału wysokościowego i rytmicznego w twórczości Pawła Hendricha na przykładzie utworu Drovorb na zespół kameralny (PL), Rafał Fundowicz, Issu.com • 2018

Hyloflex (PL), Jan Topolski, Culture.pl • 2010

Diversicorium (PL), Jan Topolski, Culture.pl • 2010

 

About Music

UP

Paweł Hendrich (PL, EN), Jan Topolski, Map of Composers • 2020

Paweł Hendrich (PL, EN), Paweł Krzaczkowski, Culture.pl • 2015 • updated 2019

New Music Festival Preview: Paweł Hendrich (EN), Daniel Gilliam,  Wuol.org • 2014

Nokturn: Paweł Hendrich (PL), Dąbrowski Grzegorz, Polskie Radio • 2014

Muzyka 2.1: Paweł Hendrich (PL), Jan Topolski, Dwutygodnik.com • 2011

Wielowarstwowość, wielogłosowość, wieloczasowość, wieloznaczność - główne kategorie muzyki Hendricha (PL), Jan Topolski, Polityka.pl • 2007

 

Profile

UP

Nowa Polska (PL), Ewa Szczecińska, Polskie Radio • 2020

Korporacje i startupy – wywiad (PL), Adam Suprynowicz, Dwutygodnik.com • 2018

Paweł Hendrich – wywiad (PL), Ewa Szczecińska, Jan Topolski, Glissando • 2007

Nowa Polska (PL), Ewa Szczecińska, Polskie Radio • 2024

 

Interview

UP

TEXTS

 

Review

 

 

Polish Radio 2 • 2011

Ewa Szczecińska,

Today, Paweł Hendrich is the most eminent continuator of the path once taken by Witold Lutosławski in Polish contemporary music.

Culture.pl • 2017

Anna Iwanicka-Nijakowska

In his work, Hendrich follows thoughtful decisions, precisely shapes the form, carefully selecting a set of technical "tools".

rolf-musicblog.net • 2019

Rolf Kyburz

”Absusurrus” is a strong piece of music, certainly highly challenging and virtuosic for the solo flute. Coherent and compelling.

Dwutygodnik.com • 2011

Jan Topolski

Paweł Hendrich's music is a rich, coherent and specific sound universe. Hendrich reincarnates the fascinating (from ancient times through the Renaissance to modernism) idea of music-science, music-system.

Vagnethierry.fr • 2017

Thierry Vagne

From the very first track of the album "Metaforma" we are attracted to the strangeness, beauty and diversity of the new sound universe [...].The whole is bliss for the ear, is very "polyphonic" and virtuosic.