29 kwietnia 2022

Transforma 3

Transforma 3 for percussion and electronics (2021)

 

Duration: 5'10"

AUDIO

SCORE

The piece was written for any percussion kit. The notes are precisely notated, but one can also have a freer approach to them. The rhythms are more about variable density, the notes move across the polyline, but the performer has a lot of freedom here actually playing different instruments or hitting fewer instruments with variable articulation/color.

As the composition develops, an additional polyline appears in the score. Initially there are few notes on it, but after some time the voice intensifies and the upper polyline becomes less important. Rhythms and timbres begin to intermingle.

The miniature is complemented by electronics, which form a background for the performer without entering into a dialogue with him. The electronics include the sounds of instrumentation developed from the sounds of heavy metal strikes.

Utwór został napisany na dowolny zestaw perkusyjny. Nuty są precyzyjnie zanotowane, lecz można też mieć do nich bardziej swobodne podejście. W rytmach chodzi bardziej o zmienną gęstość, nuty przemieszczają się po wieloliniach, ale wykonawca dysponuje tu dużą dowolnością – faktycznie gra na różnych instrumentach lub uderza ze zmienną artykulacją/barwą w mniejszą liczbę instrumentów.

W trakcie rozwoju kompozycji w partyturze dochodzi dodatkowa wielolinia. Początkowo znajduje się na niej niewiele nut, ale po jakimś czasie głos ten intensyfikuje się, a górna wielolinia traci na znaczeniu. Rytmy oraz barwy zaczynają się przenikać.

Uzupełnieniem miniatury jest elektronika, która stanowi tło dla wykonawcy, nie wchodzi z nim w dialog. W elektronice zawarte są odgłosy instrumentarium opracowanego z odgłosów ciężkich uderzeń w metal.

List of performances:

2021

25 October

Wrocław (PL), Aula Ossolineum, International Conference Souls and Funds

Adam Bonk – percussion, Paweł Hendrich – electronics

Photos by Dominika Hull

WORKS