29 kwietnia 2022

Transforma 2

Transforma 2 for solo accordion (2021)

 

Duration: 2'40"

AUDIO

SCORE

The sound material that was the starting point for this composition comes from transformations of the accordion part from the piece Hordiaver. It is a virtuosic part in which the performer moves across the entire scale of the instrument on B♭ and B notes only. Despite the limitations in pitch selection, this miniature is characterized by a high degree of textural complexity and variety in the instrument's timbre.

Materiał dźwiękowy, który był punktem wyjścia do opracowania tej kompozycji, pochodzi z przekształceń partii akordeonu z utworu Hordiaver. Jest to wirtuozowska partia, w której wykonawca przemieszcza się po całej skali instrumentu wyłącznie po dźwiękach B i H. Pomimo ograniczeń w doborze wysokości dźwięku, miniaturę tę cechuje duży stopień złożoności faktury i różnorodności barwy instrumentu.

List of performances:

2021

25 October

Wrocław (PL), Aula Ossolineum, International Conference Souls and Funds

Konrad Merta – accordion

Photo by Dominika Hull

WORKS