12 czerwca 2022

Trans-Fusion No. 8 Games

Performers:

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Macio Moretti – percussion

Andrzej Bauer – cello

Cezary Duchnowski – piano, computer

Dariusz Jackowski – computer (programming) – CeTA

Trans-Fusion was a series of concerts produced by Polish Radio Program 2 based on the idea of Andrzej Bauer. Musicians representing different musical styles created a new material and presented it in the form of recorded concert in the W. Szpilman Studio in Warsaw. This concert was inspired by newly developed software for controlling computer games by means of musical instruments. The technology used during the performance was created in CeTA - Audiovisual Technology Centre in Wrocław. A unique combination of improvised music and computer gaming featuring the following games:

1. Pong

2. Mustetris

3. Rip-Switch

4. Tree Story

5. Slender

Trans-Fuzja to cykl koncertów zrealizowanych przez Program 2 Polskiego Radia według pomysłu Andrzeja Bauera. Muzycy reprezentujący różne style muzyczne tworzyli nowy materiał i prezentowali go w formie zarejestrowanego koncertu w Studiu im. W. Szpilmana w Warszawie. Koncert ten był inspirowany nowo powstałym oprogramowaniem do sterowania grami komputerowymi za pomocą instrumentów muzycznych. Technologia wykorzystana podczas występu została stworzona w CeTA – Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Unikalne połączenie muzyki improwizowanej i gier komputerowych z udziałem następujących gier:

1. Pong

2. Mustetris

3. Rip-Switch

4. Tree Story

5. Slender

Pong

Mustetris

Rip-Switch

Tree Story

Slender

Polish Radio | W. Szpilman Studio | Warsaw

Date of performance

23.04.2014

PROJECTS