12 czerwca 2022

Trans-Fusion No. 4 Baroque

Performers:

Marek Toporowski – keyboard

Paweł Hendrich – computer

Andrzej Bauer – cello

Cezary Duchnowski – computer

Trans-Fusion was a series of concerts produced by Polish Radio Program 2 based on the idea of Andrzej Bauer. Musicians representing different musical styles created a new material and presented it in the form of recorded concert in the W. Szpilman Studio in Warsaw. This concert was devoted to Baroque music, mainly the works of Johann Sebastian Bach and Jean-Philippe Rameau, arranged by the performers.

1. Sarabande in G major BWV 1007/12

2. Improvisation I

3. Sarabande in D minor BWV 1008

4. Improvisation II

5. Rameau

6. Sarabande in C major BWV 1009

7. Nun freut euch liben Christen g’mein BWV 734

8. Sarabande in E flat major BWV 1010

9. Rameau II

10. Sarabande/Passacaglia in C minor BWV 1011/582

Trans-Fuzja to cykl koncertów zrealizowanych przez Program 2 Polskiego Radia według pomysłu Andrzeja Bauera. Muzycy reprezentujący różne style muzyczne tworzyli nowy materiał i prezentowali go w formie zarejestrowanego koncertu w Studiu im. W. Szpilmana w Warszawie. Koncert ten był poświęcony muzyce barokowej, głównie utworom Johanna Sebastiana Bacha i Jean-Philippe'a Rameau, zaaranżowanym przez wykonawców.

1. Sarabanda G-dur BWV 1007/12

2. Improwizacja I

3. Sarabanda d-moll BWV 1008

4. Improwizacja II

5. Rameau I

6. Sarabanda C-dur BWV 1009

7. Nun freut euch liben Christen g'mein BWV 734

8. Sarabanda Es-dur BWV 1010

9. Rameau II

10. Sarabanda/Passacaglia c-moll BWV 1011/582

Sarabande in G major BWV 1007/12

Improvisation I

Sarabande in D minor BWV 1008

Improvisation II

Rameau I

Sarabande in C major BWV 1009

Nun freut euch liben Christen g’mein BWV 734

Sarabande in E flat major BWV 1010

Rameau II

Sarabande/Passacaglia in C minor BWV 1011/582

Polish Radio | W. Szpilman Studio | Warsaw

Date of performance

12.05.2013

PROJECTS