10 października 2012

Sedimetron

Sedimetron for chamber ensemble (2012)

in memoriam Andrzej Chłopecki

fl, ob, cl, bsn | tpt, hrn, trbn | 2 perc | pno | vln 1, vln 2, vl, vc

 

Duration: 15’20”

CD

Metaforma, DUX, Ensemble Modern, Clemens Heil – conductor

Sound Chronicle of Warsaw Autumn, Ensemble Modern, Clemens Heil – conductor

Woher? Wohin? – Mythen, Nation, Identitäten, Ensemble Modern, Peter Eötvös – conductor

AUDIO

SCORE

The name of the piece is derived from the Latin word sedimentum “sediment” and the Greek word metron “measure”. The title refers to the sedimentation process, which is the tendency for particles in suspension to settle out of the fluid in which they are entrained. In this process the sedimentary rocks (such as rock salt, black coal or limestone) are formed. In sedimentology, the study of cross-sections of sedimentary rocks gives the information about the transformations of their structures. It is used for the interpretation of the geological history of the Earth. 

Sedimetron was composed using a multi-layer technique. The musical layers of the composition can be compared to the layers of sedimentary rock. Looking at the cross-section of the rock we can see the changes of ingredients, colours and texture. Analogically, the pitch and rhythm organization slowly change in the musical progression, and the intonation and timbre of the instruments are modulated. 

This piece is dedicated to the memory of Andrzej Chłopecki. 

Commissioned within the project "Where from? Where to? – Myths, Nation, Identities" – an initiative by Goethe-Institut (East Central Europe) in cooperation with BHF BANK Stiftung and Ensemble Modern. 

Nazwa utworu została utworzona z łacińskiego słowa sedimentum „osad” oraz greckiego metron „miara”. Tytuł odnosi się również do procesu sedymentacji, który, ogólnie rzecz ujmując, wiąże się z wytrącaniem osadu. Dzięki temu procesowi powstają skały osadowe takie jak sól kamienna, węgiel kamienny czy wapień.  Badanie przekroju takich skał daje informacje o przemianach ich struktur i jest wykorzystywane w sedymentologii do interpretacji historii geologicznej.

W utworze Sedimetron występuje wiele warstw, które przenikają się wzajemnie, tworząc całość przypominającą skałę osadową w przekroju. Tak jak w skale powoli zmienia się jej skład, barwa, typ faktury, tak w utworze powoli przeobrażany jest materiał dźwiękowy, rytmiczny, modulowana jest intonacja i barwa instrumentów.

Utwór ten jest dedykowany pamięci Andrzeja Chłopeckiego.

Zamówione w ramach projektu "Where from? Where to? – Myths, Nation, Identities" – inicjatywy Goethe-Institut (Europa Środkowo-Wschodnia) we współpracy z BHF BANK Stiftung i Ensemble Modern.

List of performances:

2013

11 October 

Budapest (HU), Budapest Music Center

Ensemble Modern, Peter Eötvös – conductor

 

4 October 

Riga (LV), Latvian National Opera, Rudens Kamermūzikas Festivāls

Ensemble Modern, Anu Tali – conductor

 

22 September 

Warsaw (PL), The Warsaw Philharmonic Chamber Hall, Warsaw Autumn

Ensemble Modern, Clemens Heil – conductor

 

22 January 

Frankfurt/Main (DE), Alte Oper, Frankfurten Positionen

Ensemble Modern, Anu Tali – conductor

 

2012

11 December 

Munich (DE), Muffathalle, Musica Viva

Ensemble Modern, Peter Eötvös – conductor

 

Radio:

2021

28 February

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

2018

14 October

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

2014

5 April

RDP | Antena 2 | Música Contemporânea

 

16 January

Polskie Radio | Dwójka | Filharmonia Dwójki

Premiere in Munich / Concert in Warsaw

WORKS