28 kwietnia 2022

Pteropetros

Pteropetros for wind quintet, accordion and string quartet (2015)

 

Duration: 15’15”

CD

Metaforma, DUX, Lutosławski Quartet, Lutosair Quintet, Maciej Koczur – conductor, Rafał Łuc – accordion

Sound Chronicle of Warsaw Autumn, POLMIC, Lutosławski Quartet, Lutosair Quintet, Maciej Koczur – conductor, Rafał Łuc – accordion

AUDIO

SCORE

Tytuł utworu wywodzi się z dwóch greckich słów πτερόν – „pióro”, πέτρος – „kamień”. Słowa te mają w sposób alegoryczny określić typ brzmienia i charakter faktury kompozycji. Z jednej strony mamy ptasie pióro – symbol czegoś lekkiego, zwiewnego, charakteryzującego się poszarpanym, postrzępionym kształtem, zaś z drugiej strony pojawia się przeciwieństwo znaczeniowe – kamień – coś ciężkiego, występującego w różnych kształtach, zarówno szorstkich, chropowatych, jak i gładkich, o równych krawędziach.

Utwór ten ma na celu oddanie tytułowych cech: nieregularny, pokrzywiony, porozrywany, postrzępiony, potargany, strzępiasty, szorstki. Natomiast istniejąca w tytule antynomia kształtuje przebieg formalny kompozycji, który oscyluje pomiędzy lekkością i delikatnością a ciężkością i masywnością.

Istotą kompozycji jest również użyta technika permutacji, którą sugeruje układ liter tytułu. Poza ostatnią, litery dwóch członów tworzą anagram.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zamówione przez Narodowe Forum Muzyki (NFM).

The work’s title is derived from two Greek words: πτερόν – “feather” and πέτρος – “stone.” The title is an allegoric definition of the type of timbre and texture of this composition. On one hand, a bird’s feather, symbolizing something light and aerial, as well as a jagged shape. On the other hand, its opposite: something heavy, multiform, either rough and porous or smooth, with an even surface. The work revolves around those characteristics: irregularity, wryness, jaggedness, roughness, and straggliness. The title’s antinomy reflects the formal course of the composition, which oscillates between lightness and delicacy on one hand and heaviness and mass on the other.

Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme „Collections” – the priority „Composition Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance.

Commissioned by the National Forum of Music (NFM).

List of performances:

2017

15 January

Katowice (PL), NOSPR Concert Hall

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor, Rafał Łuc – accordion

 

2016

27 September

Radom (PL), Radom Chamber Orchestra Concert Hall

Lutosławski Quartet, Lutosair Quintet, Maciej Koczur – conductor, Rafał Łuc – accordion

 

2015

17 December

Wrocław (PL), National Forum of Music, The Black Hall

Lutosławski Quartet, Lutosair Quintet, Rafał Łuc – accordion

 

23 September

Warsaw (PL), The Witold Lutosławski Concert Studio of Polish Radio, Warsaw Autumn

Lutosławski Quartet, Lutosair Quintet, Maciej Koczur – conductor, Rafał Łuc – accordion

 

Radio:

2022

11 June

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

2020

24 June

Polskie Radio | Dwójka | Nowa Polska

 

2018

5 August

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

27 May

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

5 May

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

2017

20 August

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

2016

7 August

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

6 March

RDP | Antena 2 | Música Contemporânea

Audioscore by Incipitsify

Visualisation by Tomasz Strojecki

Concert in S1 / NFM / Radom

WORKS