12 czerwca 2022

Phonos ek Mechanes

Members of the band:

Cezary Duchnowski – piano, laptop, other controllers

Paweł Hendrich – electric guitar, laptop, other controllers

Sławomir Kupczak – electric violin, laptop, other controllers

 

Guest featuring:

Andrzej Bauer – cello

Paweł Romańczuk – musical constructions, other instruments

Kostas Georgakopulos – voice

Adam Bałdych – violin

Carlos López – reactable

Małe Instrumenty

Kapela Braci Dziobaków

Maciej Walczak – video, computer

Hans van Koovijak – bambuso sonoro

 

Profile (PL), Jan Topolski, Map of Composers • 2020

Review (PL), Jacek Tabisz, racjonalista.tv • 2018

Review (PL), Krystyna Kubacka-Góral, pik.wroclaw.pl • 2018

Review (PL), Katarzyna Trzeciak, Glissando • 2017

Review (PL), Piotr Rudnicki, Jazzarium • 2016

Review (PL), lodz.naszemiasto.pl • 2008

 

CD

C+-, Bôłt Records

1. C+-

2. Computerstück I

3. Pianolenie

4. Folxus

AUDIO

Phonos ek Mechanes is a Greek phrase which means the sound from the machine. That is the main idea of the band established in Wrocław (Poland) in 2007 by composers and electroacoustic musicians: Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich and Sławomir Kupczak. The trio creates music with laptops controlled mostly by typical instruments such as piano, electric guitar or violin. These instruments can use microtonal tuning and preparation. By computers every parameter of a sound (pitch, velocity, duration, timbre) is transformed into a row of digits which are then turned into a new quality of sound.

Phonos ek Mechanes performs a genre that the creators themselves describe as human electronics. It is a mixture of human gesture, specific character of playing an instrument and algorithms written in Max.

Phonos ek Mechanes to grecki zwrot oznaczający dźwięk z maszyny. Jest to główna idea zespołu założonego we Wrocławiu w 2007 roku przez kompozytorów i wykonawców muzyki elektroakustycznej: Cezarego Duchnowskiego, Pawła Hendricha i Sławomira Kupczaka. Trio tworzy muzykę za pomocą laptopów sterowanych głównie przez typowe instrumenty, takie jak fortepian, gitara elektryczna czy skrzypce. Instrumenty te mogą wykorzystywać strojenie mikrotonowe i preparację . Za pomocą komputerów każdy parametr dźwięku (wysokość, głośność, czas trwania, barwa) jest przekształcany w ciąg cyfr, które następnie zamieniane są w nową jakość dźwięku.

Phonos ek Mechanes wykonuje gatunek, który sami twórcy określają jako human electronics. Jest to połączenie ludzkich gestów, specyficznego charakteru gry na instrumencie i algorytmów napisanych w środowisku Max.

Concert in A38 Club | Budapest | 2009

WRO Festival | Wrocław | 2009 (fragment)

AngeluSong | 2008

Reportage | 2008

Various concerts

List of performances:

2018

27 October

Computerstück I

Pianolenie

Far Beyond (premiere)

Układy względnie odosobnione (Relatively isolated systems)

Computerstück II

Trychotomia (premiere)

Inter-Net (premiere)

Wrocław (PL), National Forum of Music, The Red Hall

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Andrzej Bauer – cello

Paweł Romańczuk – musical constructions, other instruments

Kostas Georgakopulos – voice

Adam Bałdych – violin

 

30 January

Układy względnie odosobnione (Relatively isolated systems

Wrocław (PL), National Forum of Music, The Red Hall

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Paweł Romańczuk – musical constructions

 

2017

16 September

Układy względnie odosobnione (Relatively isolated systems) (premiere)

Warsaw (PL), ATM Studio, Warsaw Autumn

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Paweł Romańczuk – musical constructions

 

2016

29 May

Computerstück II

Pianolenie

Z chmur i skał (premiere)

Katowice (PL), NOSPR Concert Hall

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

2EDIFICATION (Łukasz Rozmysłowski, Norbert Rosiek) – dubstep dance

 

23 May

Pianolenie

Computerstück I 

Desact

Computerstück II 

Moscow (RU), The Stanislavsky Electrotheatre, Foyer

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Kostas Georgakopulos – voice, computer

 

20 May

Computerstück II

Pianolenie

Wrocław (PL), National Forum of Music, The Chamber Hall, 6th European Forum on Music

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

 

17 January

Pianolenie

Computerstück I 

Desact

Computerstück II (premiere)

Gdańsk (PL), Klub Żak, 6. Dni Muzyki Nowej

Andrzej Bauer – violoncello, computer

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

 

15 January

Pianolenie

Computerstück I 

Desact

Wrocław (PL), Audiovisual Technology Center, The European Capital of Culture 2016, Mercouri/Xenakis

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Kostas Georgakopulos – voice, computer

Bartek Szlachcic – video

 

2014

6 November

Pianolenie

Computerstück I 

Louisville Urbana-Champaign (US), Rauch Planetarium, University of Louisville New Music Festival

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

 

6 October

Improvisation

Wrocław (PL), Firlej Club, World Music Days 2014

Andrzej Bauer – cello, computer

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Kapela Braci Dziobaków

 

2010

28 August

Pianolenie

Computerstück I

C+-

Poznań (PL), Galeria Miejska Arsenał, Sound Between

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

 

2009

28 October

Pianolenie

Computerstück I

C+-

Improvisation

Lublin (PL), Polish Radio Concert Hall, Project Common Energy

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

Kapela Braci Dziobaków

Małe Instrumenty

 

26 September

Pianolenie

Computerstück I

C+-

Improvisation

Warsaw (PL), Studio Tęcza No. 5, Warsaw Autumn

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

Carlos López – reactable

 

22 May

Pianolenie

DesAct

Folxus

C+-

Improvisation

Lublin (PL), Abbey of Dominican Fathers, Festival of Traditional and Avant-garde Music Codes

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

Kapela Braci Dziobaków

 

5 May

Pianolenie

Computerstück I

C+-

DesAct

Wrocław (PL), XO Club, WRO

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich –electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

Maciej Walczak – video, computer

 

29 April

Pianolenie

Computerstück I

C+-

DesAct

Budapest (HU), Club A38

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

 

24 March

Pianolenie (premiere)

Computerstück I

C+-

DesAct

Folxus

Łódź (PL), The Łódź Philharmonic Hall, Contem Ucha

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

 

2008

6 December

AngeluSong (premiere)

Wrocław (PL), Capitol Concert Hall, Angelus Central European Literature Award

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

 

21 November

Computerstück I

C+-

DesAct

Folxus

Cracow (PL), Bunkier Sztuki, Audio Art

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

 

24 October

Computerstück I

C+-

DesAct

Folxus

Warsaw (PL), Ujazdów Castle, Ad Libitum

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

 

11 October

Computerstück I

C+-

DesAct (premiere)

Folxus

Wrocław (PL), Firlej Club, Avant Music Festival

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

 

2007

19 December

Computerstück I (premiere)

C+- (premiere)

Folxus (premiere)

Improvisation

Warsaw (PL), Ujazdów Castle, XV Audio Art Festival

Cezary Duchnowski – piano, computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Sławomir Kupczak – violin, computer

Hans van Koovijak – bambuso sonoro

 

Radio:

2015

18 November

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

Pianolenie

 

2014

16 December

Polskie Radio | Dwójka | Nokturn

PROJECTS