WORKS

List of performances:

2005

7 November

Cracow (PL), Academy of Music Concert Hall, Audio Art Festival

 

25 September 

Warsaw (PL), Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Warsaw Autumn

Phonarium I to interaktywna i generatywna instalacja dźwiękowa napisana w programie Max/MSP 4. Dźwięk jest dystrybuowany do 8 głośników, które stoją wokół publiczności. Instalacja wytwarza barwy syntetyzowane addytywnie. Każdy kanał ma swoje własne spektrum oparte na 24 składowych, ale relacje między kanałami nie są spektralne. Pozostają one w relacjach ustalonych na podstawie koncepcji nieoktawowego systemu okresowej organizacji wysokości dźwięku i materiału dźwiękowego.

Phonarium I is an interactive and generative sound installation written in Max/MSP 4. The sound is distributed into 8 speakers, which stand around the public. The installation produces timbres synthesized additively. Every channel has its own spectrum based on 24 partials but relations between channels are not spectral. They are in relations established on a concept of non-octave periodic system of pitch organization and sound material. 

SCORE

AUDIO

Phonarium I sound installation (2005)

 

Duration: depends on the lengths of the performance

Phonarium I

06 listopada 2005