28 kwietnia 2022

Multivalentis

Multivalentis for clarinet, trombone, cello and piano (2006)

 

Duration: 7’30”

CD

Chamber Works, DUX, Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor 

Young Composers in Tribute to Fryderyk Chopin, DUX, Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

AUDIO

SCORE

The title is a neologism created from two Latin words: multi- (multiple), valentis (having a value). Therefore putting these words together means simply "having (simultaneously) many values". It is about some game with rhythm and/or tempos planes, which are presented simultaneously. The latter can be easily observed looking into notes. In many fragments we have concurrent coexistence of two tempos, which are in relations expressed by a simple numerical ratio (3:2, 3:4, 4:5). There are also more complex relationships in the rhythms themselves. They are written in such a way that with a certain accent, the same rhythmic pattern can be perceived as quaternary (at the score tempo) or as trinary. But then our hearing is changing and we hear it 3:2 times faster than the score tempo. An illusion is created, as if the tempo has changed, whilst it does not occur, it is only an apparent impression, what is more, it is also subjective and possible for each listener to perceive individually at different moments. I applied this technique for the first time in the earlier piece Diversicorium, and the “vary-times" in the symphonic piece Heterochronia.

Commissioned by ZAiKS the Polish Society of Authors and Composers.

Tytuł jest neologizmem powstałym z dwóch łacińskich słów: multi- (wielo), valentis (mający wartość). Zatem złożenie tych słów oznacza po prostu „posiadający (jednocześnie) wiele wartości”. Chodzi tu o pewną grę z rytmem i/lub z płaszczyznami temp, które przedstawione są symultanicznie. To drugie łatwo zaobserwować patrząc w nuty. W wielu fragmentach mamy jednoczesne współistnienie dwóch temp, będących w w relacjach wyrażonych prostym stosunkiem liczbowym (3:2, 3:4, 4:5). Są również bardziej złożone zależności w samych rytmach. Są one napisane tak, że przy pewnej akcentuacji ten sam schemat rytmiczny może być odebrany jako czwórkowy (w tempie partyturowym) lub jako trójkowy. Wtedy jednak nasze słyszenie tempa ulega zmianie i słyszymy je jako o 3:2 szybsze od partyturowego. Tworzy się iluzja, jak gdyby tempo uległo zmianie, podczas gdy to nie następuje, jest to jedynie pozorne wrażenie, co więcej, jest ono również subiektywne i możliwe dla każdego słuchacza do odbioru indywidualnie w różnych momentach. Technikę tę zastosowałem po raz pierwszy we wcześniejszym utworze Diversicorium, a same „różnoczasy” w utworze symfonicznym Heterochronia

Zrealizowane ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

List of performances:

2006

8 December

Warsaw (PL), Ujazdów Castle, XIV Audio Art Festival

Pablostrom Ensemble

WORKS