27 kwietnia 2022

Metasolidus II / Cryptoscript

Metasolidus II / Cryptoscript for large symphony orchestra and computer (2011-12)

3 fl, 3 ob, 3 cl, 3 bsn | 2 tpt, 2 hrn, 2 trbn | 4 perc | 2 hrp, pno | 14 vln, 6 vl, 5 vc, 3 cb

 

Duration: 15’15”

AUDIO

SCORE

The piece belongs to the cycle of two compositions – Metasolidus I and II. From Greek metá means “among”, “between”, “including” and from Latin solidus signifies something “permanent”, “durable”, “stable”. So, combination of these words should be translated as a form of a higher order, which is solid even if it’s build from various pieces. 

In this work pitch, rhythmical and timbral material of two pieces –Diaphanoid and Cyclostratus – was a starting point in a very long process of transformation. The aim was to morph the original structure of chamber compositions to change it into the orchestral sonority and to blur the connection between initial pieces and a new one.

Commissioned by the City of Wrocław for the Musica Polonica Nova Festival.

Utwór należy do cyklu dwóch kompozycji – Metasolidus I i II. Z greckiego metá oznacza „pośród”, „pomiędzy”, „w tym”, a z łacińskiego solidus oznacza coś „trwałego”, „wytrzymałego”, „stabilnego”. Zatem połączenie tych słów należy tłumaczyć jako formę wyższego rzędu, która jest jednolita, nawet jeśli jest zbudowana z różnych kawałków. 

W tym utworze wysokość dźwięku, materiał rytmiczny i brzmieniowy dwóch utworów – Diaphanoid i Cyclostratus – był punktem wyjścia w bardzo długim procesie transformacji. Celem było przekształcenie pierwotnej struktury kompozycji kameralnych w brzmienia orkiestrowe i zatarcie związku między utworami wyjściowymi a nowymi.  

Zamówione przez Miast Wrocław dla festiwalu Musica Polonica Nova.

List of performances:

2012

28 April

Wrocław (PL), The Wrocław Philharmonic Hall, Musica Polonica Nova

Polish National Radio Symphony Orchestra, Szymon Bywalec – conductor, Paweł Hendrich – computer

 

Radio:

2012

14 January

Polskie Radiu | Dwójka | Filharmonia Dwójki

Audioscore by Four-hobbies-man

Premiere in NOSPR

WORKS