27 kwietnia 2022

Liolit

Liolit for chamber orchestra (2009-2010)

dedicated to Szymon Bywalec and Orkiestra Muzyki Nowej

fl, ob, cl, bsn | tpt, hrn, trbn, tba | 2 perc | acc, gtr, hrp, pno | 4 vln, 2 vl, 2 vc, cb

 

Duration: 12’30”

CD

Chamber Works, DUX, Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor 

Glissando No.19, Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

AUDIO

SCORE

Diffused stone. That might be the closest translation of a title of this work. The piece begins with strict pulsation and develops to the first climax in which all instruments gradually start to play in one of two tempos and in different rhythms. That is for the first time in this composition when solid structure begins to bust and distract itself. Then in the next episode the texture is too complex to hear individual rhythms but what can be clearly audible is that the density of the texture is accumulating. Every wave of the orchestra is stronger and contains more sounds. After this fragment the narration goes back to the more or less clear rhythms, which in a moment will occur in two temporal layers (heterochrony) related in simple ratio (4:5, 3:4). This techniques leads back to the feeling that the texture starts to disperse. Like in the title, the rock is scattered again.

Rozproszony kamień. To może być najbliższe tłumaczenie tytułu tej kompozycji. Utwór zaczyna się od ścisłej pulsacji i rozwija się do pierwszej kulminacji, w której wszystkie instrumenty zaczynają stopniowo grać w jednym z dwóch temp oraz w różnych rytmach. Jest to pierwszy raz w tym utworze, kiedy lita struktura zaczyna pękać i się rozprzestrzeniać. Następnie w kolejnym odcinku faktura jest zbyt złożona, aby usłyszeć poszczególne rytmy, ale to, co jest wyraźnie słyszalne, to fakt, że gęstość faktury się kumuluje. Każda fala orkiestry jest mocniejsza i zawiera więcej dźwięków. Po tym fragmencie narracja muzyczna powraca do mniej lub bardziej wyraźnych rytmów, które za chwilę pojawią się w dwóch warstwach czasowych (heterochronia) powiązanych w prostej proporcji (4:5, 3:4). Ta technika ponownie pozwala poczuć, że faktura zaczyna się rozprzestrzeniać. Podobnie jak w tytule, skała jest znów rozproszona.

List of performances:

2017

30 April

Katowice (PL), NOSPR Concert Hall, Katowice JazzArt Festival 2017

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

 

2010

16 May

Wrocław (PL), The Wrocław Philharmonic Hall, Musica Polonica Nova

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

 

Radio:

2017

4 May

Polskie Radiu | Dwójka | Filharmonia Dwójki

 

2016

14 February

Polskie Radiu | Dwójka | Fantazja polska

 

2014

16 December

Polskie Radiu | Dwójka | Nokturn

 

2011

23 February

Polskie Radiu | Dwójka | Filharmonia Dwójki

 

2010

21 June

Deutschlandfunk | Kultur | Neue Klänge aus Polen

Visualisation by Tomasz Strojecki

Premiere in Wrocław / Concert in NOSPR

WORKS