16 września 2022

Kolorytm

Kolorytm for video (2022)

 

Duration: 3’30”

 

Music: Paweł Hendrich

Video: Tomasz Strojecki

 

Link (EN)

Link (PL)

Miniatura muzyczna w formie audiowizji, czyli dynamicznej animacji ze ścieżką dźwiękową. W audiowizji obraz i dźwięk nieustannie się uzupełniają, stanowiąc komentarz dla siebie nawzajem. Dzięki temu widzowie stają się równocześnie słuchaczami i mogą odbierać utwór na głębszym poziomie. 

Pierwsza faza kompozycji odnosi się do tego, w jaki sposób ewoluuje wzrok noworodka i niemowlęcia. Zaraz po narodzinach dziecko widzi jedynie rozmyte kontury ludzi i przedmiotów, utrzymane w czarno-białej kolorystyce. Dopiero pod koniec pierwszego miesiąca życia noworodek zaczyna rozpoznawać czerwień, a w kolejnych tygodniach – kolory zielony i żółty. Z biegiem czasu niemowlę potrafi też dostrzegać coraz wyraźniejsze kontury. Taką ewolucję sposobu patrzenia małego człowieka odzwierciedlać będą zarówno animacja, jak i towarzysząca jej muzyka. Odbiorca doświadczy, jak „brzmi” czerń, czerwień, zieleń i żółcień.

W drugiej fazie utworu nastąpi przeskok i na animacji pojawią się już wszystkie kolory tęczy. Twórcy ponownie wykorzystają efekt synestezji (kojarzenia ze sobą wrażeń pochodzących z różnych zmysłów), czyli będą zachęcać młodą widownię do oglądania muzyki i słyszenia kolorów. Wrażenie synestezji zostanie osiągnięte dzięki rozszczepieniu białego światła na kolorowe składowe, a w warstwie dźwiękowej – dzięki wykorzystaniu wybranych technik muzyki spektralnej. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Zamówione przez 65. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

Musical miniature in the form of an audiovision, i.e., a dynamic animation with soundtrack. In audiovision, vision and sound continuously complement and comment on each other. Thanks to this, spectators become listeners and can also experience the work on a deeper level. 

The first phase of composition refers to how the sight of a newborn baby evolves. Soon after birth, the baby only sees blurred contours of people and objects in black and white. Only at the end of the first month of life does a baby beging to distinguish colour red, then in subsequent weeks, green and yellow. With time, the baby learns to identify sharper contours. This evolution of the way of seeing is reflected both by animation and accompanying music. The listener is convinced how black, red, green, and yellow colours “sound” like. 

In the second stage of the work, the focus jumps: animation shows all the colours of the rainbow. The authors again call for the synesthesia effect (association of sensations originating with various senses), encouraging our young audience to see music and hear colours. The impression of synesthesia is reinforced thanks to the fission of white light into colourful partials, and in the sound layer, thanks to the use of selected spectral music techniques. 

Commisioned by Warsaw Autumn 65th Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music.

List of performances:

2022

16 – 18 September

Warsaw (PL), Museum of Warsaw, Warsaw Autumn

Tomasz Strojecki – video, Paweł Hendrich – music

Audiovision

WORKS