27 kwietnia 2022

Hyloflex αβ

Hyloflex αβ for string orchestra and computer (2007-2009)

10 vln, 4 vl, 4 vc, 2 cb

 

Duration: 15’50”

 

Text (PL)

Review (PL)

CD

Chamber Works, DUX, Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor 

Glissando No.19, Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

AUDIO

SCORE

The name of the work could be translated as "built from curves". This title reflects the main idea of the composition, which is about a permanent lack of vertical consonances, although the pitch material is homophonic. Any "upright structures" are curved, "points" are scattered, creating a complex texture. Articulation and dynamics are subject to similar movements. These elements, similarly to the pitch and rhythm, move asynchronously in relation to each other, creating crescendos, diminuendos, modulating the tone of string instruments.

Commissioned by ZAiKS The Polish Society of Authors and Composers.

Nazwę utworu można by przetłumaczyć jako „zbudowany z krzywych”. Tytuł ten oddaje główną ideę kompozycji, w której chodzi o permanentny brak pionowych współbrzmień, choć materiał wysokościowo-dźwiękowy kształtowany jest homofonicznie. Wszelkie „piony” ulegają zakrzywieniom, „punkty” są rozpraszane, tworząc złożoność faktury. Analogicznym przemieszczeniom podlega artykulacja i dynamika. Elementy te, podobnie jak wysokość dźwięku i rytm, asynchronicznie przesuwają się względem siebie tworząc crescenda, diminuenda, modulując barwę instrumentów smyczkowych.

Zrealizowane ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

List of performances:

2022

29 October

Warsaw (PL), The Witold Lutosławski Concert Studio of the Polish Radio, GENERACJE XXIV

Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Rafał Janiak – conductor, Paweł Hendrich – computer

 

2011

25 February

Bydgoszcz (PL), The Pomeranian Philharmonic Hall

The Pomeranian Philharmonic, Fabián Panisello – conductor 

 

2009

11 May

Wrocław (PL), Large Studio of Polish Radio, Musica Electronica Nova

Leopoldinum Chamber Orchestra, Ernst Kovacic – conductor 

 

14 March

Katowice (PL), Silesian Philharmonic Concert Hall

Silesian Chamber Orchestra, Osvaldo Ferreira – conductor

 

Radio:

2017

19 February 

Polskie Radiu | Dwójka | Fantazja polska

Visualisation by Tomasz Strojecki

Premiere in Wrocław / Concert in Bydgoszcz / Warsaw

WORKS