28 kwietnia 2022

Holoedr

Holoedr for saxophone, trombone, accordion, piano and cello (2017)

 

Duration: 8’00”

AUDIO

SCORE

The title was created from the Greek word hólos – "whole" (in the sense – "indivisible") and the ending -edr, which means “solid”, “shape”, “something that has a certain number of walls”, e.g. tetrahedron. The idea of the composition boils down to translating the holistic phenomena into music. By creating holistic arrangements, they build quality that cannot be deduced from the knowledge about the rules of the components that govern them. In other words, individual parts of the composition constitute an indivisible whole, and their sum represents new features, not resulting from particular voices.

Commissioned by ZAiKS the Polish Society of Authors and Composers.

Tytuł powstał od greckiego wyrazu hólos – „cały” (w znaczeniu – „niepodzielny”) oraz końcówki -edr, która oznacza bryłę, kształt, coś, co posiada określoną liczbę ścian, np. tetraedr. Idea kompozycji sprowadza się do przeniesienia na grunt muzyki zjawisk holistycznych, czyli takich, które tworząc układy całościowe, budują jakości nie dające się wywnioskować z wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Innymi słowy, indywidualne partie kompozycji stanowią niepodzielną całość, a ich suma wyznacza nowe cechy, nie wynikające z pojedynczych głosów.

Zrealizowane ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

List of performances:

2017

30 May

Berlin (DE), BKA Theater, Unerhörte Musik

LUX:NM

Premiere in Berlin

WORKS