20 grudnia 2001

Gnothi seauton

Gnothi seauton for chamber orchestra (2001)

dedicated to Jerzy Filc

fl, ob, cl, bsn | perc | pno | 3 vln I, 3 vln II, 2 vl, 2 vc, cb

 

Duration: 9’30”

AUDIO

SCORE

It’s the first piece in which I used so-called the System of Periodic Constructions. The title Gnothi seauton means “to get to know yourself”. In this case it worked as a guideline for me to start building my own system and my own world of musical values.

Jest to pierwszy utwór, w którym wykorzystałem tzw. System Konstrukcji Okresowych. Tytuł Gnothi seauton oznacza „poznawać siebie”. W tym przypadku posłużył mi jako wytyczna do rozpoczęcia budowania własnego systemu i własnego świata wartości muzycznych.

List of performances:

2016

17 November

Gdańsk (PL), Polish Baltic Philharmonics Chamber Hall, II Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale

Orkiestra Sinfonietta Pomerania, Tadeusz Dixa – dyrygent

 

2003

21 December

Warsaw (PL), The Fryderyk Chopin Academy of Music Concert Hall

Polish Orchestra Jeunesses Musicales, Miłosz Bembinow – conductor

 

2002

20 February

Warsaw (PL), ZPSM Concert Hall, Uczniowskie Forum Muzyczne

Forum Ensemble, Miłosz Bembinow – conductor

 

19 February

Warsaw (PL), ZPSM Concert Hall, Uczniowskie Forum Muzyczne

Forum Ensemble, Miłosz Bembinow – conductor

WORKS