12 czerwca 2022

Genesis

Performers:

Agata Zubel – voice

Andrzej Bauer – cello

Cezary Duchnowski – computer

Paweł Hendrich – electric guitar, computer

Jacek Kochan – percussion

Maciej Walczak – computer visualisation

 

Review (PL), trzebnica.pl • 2014

AUDIO

Genesis to kontemplacyjne widowisko prezentujące muzyczne wizje inspirowane najstarszym dziełem polskiej muzyki – pieśnią Bogurodzica. Ten religijny utwór stał się inspiracją dla kontemplacyjnych dźwięków mocno osadzonych we współczesnych formach muzyki elektronicznej i wideo. Technologia audiowizualna staje się tu wehikułem czasu, który zabiera widzów w artystyczną podróż przez historię polskiej muzyki. Premiera projektu odbyła się w dawnym Klasztorze Cystersów św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Spacerując po barokowych wnętrzach klasztoru, którym dziś opiekują się Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, widzowie zostali wprowadzeni w ascetyczną atmosferę ciszy.

Zamówione przez Miasto Trzebnica.

Genesis is a contemplative show presenting musical visions inspired by the oldest work of Polish music – the song Bogurodzica [Mother of God]. This religious piece has inspired contemplative sounds firmly rooted in modern forms of electronic music and video. Audiovisual technology becomes here a time machine for taking the audience on an artistic journey – across the history of Polish music. The project was premiered in the former Cistercian Monastery of St. Hedwig of Silesia in Trzebnica. Walking through the Baroque interiors of the monastery, which today is looked after by the Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo, the spectators were introduced into an ascetic atmosphere of silence.

Commissioned by the Municipality of Trzebnica.

Date of performance

9.04.2014

Concert in Trzebnica (fragment)

Photos by Marcin Mazurkiewicz

PROJECTS