28 marca 2019

Gdzieniegdzie

Gdzieniegdzie (Elsewhere) install-action for flute, clarinet, saxophone, violin, electric guitar, MIDI piano, live electronics and live video (by Tomasz Strojecki) (2019) 

 

Duration: 20’00” / 60’00”

 

Music: Paweł Hendrich

Installation: Tomasz Strojecki

AUDIO

SCORE

Should we breathe a sigh of relief that the world of advertising, symbolized by large screens, surrounds us – for the time being – only here and there (Gdzieniegdzie)? The authors of the install-action, whose title refers to the asymmetrical arrangement of both the performers and the sound and video equipment, will try to answer this question. A very important aspect of the install-action will be the possibility of the audience getting closer to the musicians, who will not be on a typical stage, but among the audience.

Here and there it is partly a multimedia installation and partly a musical piece performed "inside" the installation. Apart from the fragments described in detail in the score, the piece will also have sections with a greater degree of freedom. In these parts, the instrumentalists' activities will be coordinated by software, a kind of "virtual conductor", informing the musicians about the transitions from section to section and changing their playing parameters (e.g. volume, type of gesture).

The listeners will get to know the unusual world of instruments, which apart from their own sound qualities can also interact with new media (audio and video). The result is an intriguing mixture of acoustic and electroacoustic sound. The combination is unusual here – not only does the computer become an instrument that accompanies the performers, but also the instruments influence the work of the computer. Thus, the phenomenon of "human electronics" arises, i.e. electronics is controlled by a natural gesture of the instrumentalist, who gives it "human" features.

Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme „Collections” – the priority „Composition Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance.

Commissioned by the NOSPR.

Czy powinniśmy odetchnąć z ulgą, że świat reklamy, symbolizowany przez wielkie telebimy, otacza nas – póki co – tylko Gdzieniegdzie? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć twórcy instalacji, której tytuł nawiązuje do niesymetrycznego rozmieszczenia zarówno wykonawców, jak i aparatury nagłośnieniowej. Bardzo ważnym aspektem instalacji będzie więc możliwość zbliżania się publiczności do muzyków, którzy nie będą znajdować się na typowej scenie, tylko pośród odbiorców.

Gdzieniegdzie to częściowo instalacja multimedialna, a częściowo – utwór muzyczny wykonany „wewnątrz” instalacji. Utwór, poza fragmentami szczegółowo opisanymi w partyturze, posiada również  sekcje o większej dozie swobody. W tych częściach działania instrumentalistów są koordynowane przez oprogramowanie, rodzaj „wirtualnego dyrygenta”, informującego muzyków o przejściach z sekcji do sekcji oraz zmieniającego parametry ich gry (np. głośność).

Słuchacze poznają więc niezwykły świat instrumentów, które poza własnymi walorami brzmieniowymi potrafią również współgrać z nowymi mediami (audio i wideo). Efektem jest intrygująca mieszanka brzmienia akustycznego i elektroakustycznego. Połączenie jest tu niebanalne – nie tylko komputer staje się instrumentem akompaniującym wykonawcom, lecz również instrumenty wpływają na pracę komputera. Powstaje zatem zjawisko „human electronics”, czyli elektronika jest kontrolowana naturalnym gestem instrumentalisty, który nadaje jej cechy „ludzkie”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zamówione przez NOSPR.

List of performances:

2019

31 March

Katowice (PL), Rondo Sztuki, Festival of World Premieres

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

Tomasz Strojecki – live video, Paweł Hendrich – computers

 

30 March

Katowice (PL), Rondo Sztuki, Festival of World Premieres

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

Tomasz Strojecki – live video, Paweł Hendrich – computers

 

29 March

Katowice (PL), Rondo Sztuki, Festival of World Premieres

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

Tomasz Strojecki – live video, Paweł Hendrich – computers

Premiere in Katowice

Photos by Tomasz Strojecki

Transforma / Gdzieniegdzie is an interactive installation that is a metaform of the audiovisual concert series Gdzieniegdzie.

 

Duration: depends on the lengths of the performance

 

Music: Paweł Hendrich

Installation: Tomasz Strojecki

The Transforma project grows out of the "creativity" associated with consumerism, in order to inspire reflection, to activate creativity or finally to connect with place and history. The essence of the project is to "prolong the life" of a concert, an event of a short-lived and ephemeral nature. The installation creates an opportunity to commune with a work created during the Festival of World Premieres once again. It is not only a re-enactment, but a completely new form of composition, which is influenced by the presence of the audience.

Projekt Transforma wyrasta z „kreatywności” kojarzonej z konsumpcjonizmem, by inspirować do refleksji, aktywizować twórczość czy wreszcie łączyć z miejscem i historią. Istotą projektu jest „przedłużenie życia” koncertu, wydarzenia o charakterze krótkotrwałym i efemerycznym. Instalacja stwarza możliwość ponownego obcowania z utworem powstałym podczas Festiwalu Prawykonań. To nie tylko ponowna inscenizacja, ale zupełnie nowa forma kompozycji, na którą wpływ ma obecność publiczności.

List of performances:

2020

27 October

Katowice, Academy of Fine Arts and Design

Tomasz Strojecki – realisation

Premiere in Katowice

Photos by Tomasz Strojecki

Gdzieniegdzie online interactive online installaction

WORKS