28 kwietnia 2022

Drovorb

Drovorb for clarinet, horn, piano, violin, viola and cello (2013)

 

Duration: 7’45”

 

Analiza (PL)

AUDIO

SCORE

As one can think, the title of the work has no meaning, although the order of letters may refer to the main idea, which is broken symmetry. The phenomenon of broken symmetry is widely used in particle physics and it was the main inspiration for the composition. In this piece I also developed some of my previous ideas as: non-octave periodic pitch organization, complex periodicities in rhythm and textures or a specific way of transforming one musical material into another, emerging new musical structures and vanishing of old ones.

Commissioned by the Polish Institute in Madrid for Plural Ensemble.

Jak można sądzić, tytuł utworu nie posiada żadnego znaczenia, choć kolejność liter może odnosić się do głównej idei, którą jest złamana symetria. Zjawisko złamanej symetrii jest szeroko wykorzystywane w fizyce cząstek elementarnych i to właśnie ono było główną inspiracją dla tego utworu. W tym utworze rozwinąłem również niektóre z moich wcześniejszych pomysłów, takich jak: nieoktawowa organizacja wysokości dźwięków, złożona okresowość w rytmie i fakturze, specyficzny sposób przekształcania jednego materiału muzycznego w inny, powstawanie nowych struktur muzycznych i zanikanie starych. 

Zamówione prez Instytut Polski w Madrycie dla Plural Ensemble.

List of performances:

2014

 

1 December

Warsaw (PL), Mazowiecki Instytut Kultury, 24. Portrety Kompozytorów

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

 

6 November

Dresden (DE), Hochschule für Musik

Sound Factory Orchestra, Robert Kurdybacha – conductor

 

26 May

Wrocław (PL), The Karol Lipiński Academy of Music Concert Hall

Sound Factory Orchestra, Robert Kurdybacha – conductor

 

23 May

Essen (DE), Folkwang Universität der Künste

Sound Factory Orchestra, Robert Kurdybacha – conductor

 

2013

7 November

Madrid (ES), Auditorio Nacional de Música de Madrid

PluralEnsemble, Fabián Panisello – conductor

 

5 November

Bilbao (ES), Fundacion BBVA, 

PluralEnsemble, Fabián Panisello – conductor

Concert in Warsaw

WORKS