28 kwietnia 2022

Cyclostratus

Cyclostratus for violin, bass clarinet, marimba, piano and beatbox (2008)

 

Duration: 9’15”

CD

Chamber Works, DUX, Kwartludium, Jakub “Zgas” Żmijowski – beatbox

Kwartludium, DUX, Kwartludium, Jakub “Zgas” Żmijowski – beatbox

Sound Chronicle of Warsaw Autumn, POLMIC, Kwartludium, Jakub “Zgas” Żmijowski – beatbox

AUDIO

SCORE

Main issue of the piece is using different cycles (Greek kyklos “circle”, “coil”) in many layers (Latin stratum “pallet”). Stratus means also a layer cloud, so according to complex texture of the composition it can be translated as “periodic cloud”.

Commissioned by Deutschlandfunk.

Głównym zagadnieniem utworu jest zastosowanie różnych cykli (greckie kyklos „koło”, „zwój”) w wielu warstwach (łac. stratum „paleta”). Stratus oznacza również chmurę warstwową, więc zgodnie ze złożoną fakturą kompozycji można go przetłumaczyć jako „chmura okresowa”. 

Zamówione przez Deutschlandfunk.

List of performances:

2016

29 May

Katowice (PL), NOSPR Concert Hall

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor, Jakub “Zgas” Żmijowski – beatbox

 

2009

17 February

Łódź (PL), The Łódź Philharmonic Hall, Contem Ucha

Kwartludium, Jakub “Zgas” Żmijowski – beatbox

 

11 February

Warsaw (PL), The Warsaw Philharmonic Chamber Hall

Kwartludium, Jakub “Zgas” Żmijowski – beatbox

 

2008

25 September

Warsaw (PL), Ochota Sports Centre, Warsaw Autumn

Kwartludium, Jakub ‘Zgas’ Żmijowski – beatbox

Visualisation by Tomasz Strojecki

Concert in NOSPR

WORKS