07 kwietnia 2016

Bajki robotów

Bajki robotów (Fables of Robots) co-opera for typewriter, percussion instruments, unconventional instruments, two accordions, electric guitar, MIDI keyboard, cello / electric cello, electronics, visualizations and dubstep dance (co-composed with Cezary Duchnowski 2015-2016)

 

Duration: 75’00”

AUDIO

SCORE

AUDIO

SCORE

Jest to projekt, który opiera się na trzech fantastycznonaukowych opowiadaniach Stanisława Lema: „Trzej elektrycerze", „Uranowe uszy”, „Jak Erg Samowzbudnik bladawca pokonał”. Bohaterami są roboty żyjące na odległych planetach: Kryonii – mroźnej, bezsłonecznej, lecz mieniącej się blaskiem wielokolorowych zórz polarnych, Aktynurii – zbudowanej z najcięższych metali, zamieszkanej przez Palatynidów, oraz na tej nawiedzonej przez podstępnego Homosa Antroposa, który niecnie oszukał jej mieszkańców, zwłaszcza niewinną królewnę Elektrinę.

Kompozycję tę sklasyfikowaliśmy jako co-operę – od słowa „kooperacja”, co oznacza, że istnieje w niej pewnego rodzaju współdziałanie i równorzędność. Po pierwsze, muzykę skomponowało dwóch kompozytorów, od dekady ściśle ze sobą współpracujących. Po drugie, kompozycja i improwizacja współistnieją tu w równowadze, co również wynika z wieloletniej współpracy kompozytorów i wykonawców. Po trzecie, występuje w niej sprzężenie pomiędzy warstwą elektroakustyczną i warstwą wideo. Ponadto w słowie co-opera zawarte jest również pytanie „co?”, które wyraża niewiadomą, zagadkę, eksperyment.

Dla potrzeb naszego widowiska powstało autorskie oprogramowanie – stworzony został syntezator mowy, który w co-operze zastępuje tradycyjny głos. Było to podyktowane treścią dzieła literackiego, w którym głównymi postaciami są roboty. Zbudowane zostały również nietypowe instrumenty, poza tym w instrument muzyczny przekształcony został dawny przedmiot użytku biurowego. Całość splata oprogramowanie napisane przez kompozytorów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zamówione przez Narodowe Forum Muzyki (NFM).

The project is based on three science fiction short stories by Stanisław Lem: “The Three Electroknights,” “Uranium Ears,” “How Erg the Self-Inducting Slew a Paleface”. The protagonists are robots living on the distant planets: Kryonia – frosty and sunless, but glittering with different colors of the Northern Lights, Aktynuria – made of the heaviest metals, its inhabitants were called Palatynids. Aktynuria was visited by the slick Homos Antropos, who shabbily deceived its residents, especially the innocent princess Elektrina. 

The term ‘co-opera’ comes from the word ‘cooperation’, which implies some sort of a collaboration and equality. First of all, the work was composed by two composers, who have been cooperating closely for over a decade. Secondly, as a result of a long-standing cooperation between composers and performers, there is a balance between the composed and the improvised parts. Thirdly, electro-acoustic and visual layers are interdependent. Moreover, the word co-opera also contains the question “co?” (“what?”) embodying the unknown, an enigma, an experiment. 

What is more, the co-opera involves a performance from a specially commissioned program: drawing on the story, whose protagonists are robots, we replaced traditional voice acting with speech synthesizer software. The co-opera also uses several unique props, including an office article turned into a musical instrument. The work is held together by software written by the composers. 

Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme „Collections” – the priority „Composition Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance. 

Commissioned by the National Forum of Music (NFM).

List of performances:

2016

8 April

Wrocław (PL), National Forum of Music, The Red Hall, Musica Polonica Nova

 

Librettists: Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich

Music, artistic concept and directing: Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich

Software: Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich

Speech synthesizer: Paweł Cyrta

Paleface costume design: Justyna Podżorny

 

Performers:

Justyna Skoczek – typewriter, MIDI keyboard

Andrzej Bauer – cello, electric cello

Maciej Frąckiewicz – accordion

Rafał Łuc – accordion

Leszek Lorent – percussion instruments 

Paweł Romanczuk – unconventional instruments 

Paweł Hendrich – computer, electric guitar

Cezary Duchnowski – computer, keyboards

Bartłomiej Szlachcic – director of visualizations 

 

Łukasz Rozmysłowski – dance

Norbert Rosiek – dance

Live performance

Premiere in NFM

WORKS