16 września 2014

Alopopulo

Alopopulo for chamber orchestra, violin and computers (2014)

fl, ob, cl, bsn | tpt, hrn, trbn, tba | 2 perc | acc, el gtr, hrp, pno | solo vln | vln 1, vln 2, vl, vc, cb | comp

 

Duration: 15’15”

CD

Metaforma, DUX, Ensemble Modern, Clemens Heil – conductor

AUDIO

SCORE

The generative system used in this work was created at the Audiovisual Technology Centre (CeTA) by a team headed by Dariusz Jackowski. The scientific consultant was Piotr Posacki from the Wrocław University, with the participation of the composer. 

The software is based on mathematic modeling of several variables (Greek alo-) of population (Latin population). This data is transformed into sound material. Generated in real time, sound sets adapt to the soloist and orchestra, based on the composer’s aesthetic and technical premises. 

The composition follows the art & science trend of combining exact sciences with art. 

The concertante violin part includes some free aleatoric fragments, emphasising the virtuosity of Adam Bałdych. 

Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme "Collections" – the priority "Composition Commissions" implemented by the Institute of Music and Dance. 

Commissioned by the Orkiestra Muzyki Nowej.

Wykorzystany w utworze system generatywny został stworzony w Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) przez zespół pod kierownictwem Dariusza Jackowskiego. Konsultantem naukowym projektu był Piotr Posacki z Uniwersytetu Wrocławskiego. W powstawaniu oprogramowania brał udział również kompozytor.

Program bazuje na założeniach matematycznego modelowania wielu odmiennych (gr. alo-) populacji (łac. populatio). Są one, wraz z ich zachowaniem, rozumiane umownie i przekształcane w materiał dźwiękowy. Generowane w czasie rzeczywistym zbiory dźwięków dopasowują się, według estetycznych i technicznych założeń kompozytora, do partii solisty oraz orkiestry. Kompozycja wpisuje się zatem w nurt Art & Science – łączenia idei nauk ścisłych ze sztuką.

Partia skrzypiec koncertujących zawiera fragmenty aleatoryczne, które dają swobodę soliście i uwypuklają niebywały talent improwizatorski Adama Bałdycha.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zamówione przez Orkiestrę Muzyki Nowej.

List of performances:

2015

11 October

Katowice (PL), NOSPR Concert Hall

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor, Adam Bałdych – violin

 

2014

5 October 

Wrocław (PL), Aula Leopoldinum, World Music Days 2014

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor, Adam Bałdych – violin, Dariusz Jackowski – generative system, Paweł Hendrich – audio computer

 

Radio:

2022

12 February

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

2020

24 June

Polskie Radio | Dwójka | Nowa Polska

 

2017

19 November

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja polska

 

2015

22 January

Polskie Radio | Dwójka | Filharmonia Dwójki

Premiere in Leopoldinum

WORKS