28 kwietnia 2022

Accant

Accant for accordion and computer (2014)

 

Duration: 9’30”

 

Review (PL)

CD

acc++ca, DUX, Rafał Łuc – accordion, computer

AUDIO

SCORE

In the piece Accant, the abstract seemingly mixes with the concrete. This is expressed by title’s reference to a Mediterranean plant whose specifically shaped leaves became the inspiration in Ancient Greece for a basic ornamental motif in the capital of the column from the Corinthian order. However, this does not constitute an attempt to transfer visual experiences onto musical ground. In this association, the idea is only related with the complicated shapes of the leaf, which are reminiscent of the complex texture in the composition’s first phase. Apart from this, the title conceals only discrete meanings. We have the abbreviation of the word “accordion” (acc.), an allusion to symmetry (acca-), broken symmetry (acca-nt), a distant reference to songfulness (canto - from the Italian I sing) and its antonym (prefix a-).

W utworze Accant abstrakcja pozornie miesza się konkretem. Tu bowiem tytuł nawiązuje do pewnej śródziemnomorskiej rośliny, której liście (cechujące się specyficznym kształtem) w starożytnej Grecji stały się inspiracją podstawowego motywu zdobniczego głowicy kolumny w porządku korynckim. Nie jest to jednak próba przeniesienia na grunt muzyki wrażeń wzrokowych. W skojarzeniu tym chodzi jedynie o ideę skomplikowanych kształtów liścia, które przypominają złożoną fakturę pierwszej fazy kompozycji. Poza tym tytuł ukrywa już tylko nie powiązane ze sobą znaczenia. Mamy ukryty w nim skrót słowa akordeon (acc.), aluzję do symetrii (acca-), złamanej symetrii (acca-nt), dalekie odniesienie do śpiewności (canto – z włoskiego „śpiewam”) i jej antynomii (przedrostek a-).

List of performances:

2017

15 January

Katowice (PL), NOSPR Concert Hall

Rafał Łuc – accordion, computer

 

2016

25 November

Toruń (PL), TBA

Rafał Łuc – accordion, computer

 

14 October

Warsaw (PL), Copernicus Science Center

Rafał Łuc – accordion, computer

 

7 October

Warsaw (PL), Copernicus Science Center

Rafał Łuc – accordion, computer

 

30 September

Warsaw (PL), Copernicus Science Center

Rafał Łuc – accordion, computer

 

19 March

Poznań (PL), The Jan Paderewski Academy of Music, Aula Nova, 45. Poznańska Wiosna Muzyczna

Rafał Łuc – accordion, computer

 

2015

20 August

Palendriai (LT), Kelmė Manor house

Rafał Łuc – accordion, computer

 

24 March

Wrocław (PL), The Karol Lipiński Academy of Music Concert Hall

Rafał Łuc – accordion, computer

 

2014

13 December

Wrocław (PL), Audiovisual Technology Center

Rafał Łuc – accordion, Paweł Hendrich – computer

 

3 December

Wrocław (PL), The Karol Lipiński Academy of Music Concert Hall

Rafał Łuc – accordion, Paweł Hendrich – computer

 

1 December

Warsaw (PL), Mazowiecki Instytut Kultury, 24. Portrety Kompozytorów

Rafał Łuc – accordion, Paweł Hendrich – computer

 

10 April

Wrocław (PL), Wrocław Philharmonic Hall, Musica Polonica Nova

Rafał Łuc – accordion, Paweł Hendrich – computer

 

Radio:

2022

29 January

Polskie Radio | Dwójka | Fantazja Polska

Concerts in Wrocław / Warsaw / Poznań

WORKS