28 kwietnia 2022

Absusurrus

Absusurrus for orchestra, flute and computer (2019)

dedicated to Łukasz Długosz

2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 bsn | 2 tpt, 2 hrn, 2 trbn, tb | 3 perc | hrp, pno | comp | fl solo | 18 vln, 6 vl, 5 vc, 3 cb

 

Duration: 17’40”

 

Review (EN)

CD

Sound Chronicle of Warsaw Autumn, POLMIC, Performed by: Basel Sinfonietta, Baldur Brönnimann – conductor, Łukasz Długosz – flute, Paweł Hendrich - computer

AUDIO

SCORE

Tytuł utworu składa się z dwóch członów, obrazujących główną ideę kompozycji. Łacińskie słowo susurrus można przetłumaczyć jako „szept”, „szmer”, „brzęczenie”, „szelest". Przedrostek ab- – również pochodzący z łaciny – oznacza z kolei ruch, oddzielenie się od czegoś, nieobecność czy różnicę. Całość nazwy kieruje więc odbiorcę w stronę przeplatających się dźwięków o niskiej i wysokiej dynamice, przenikającej się zmiennej barwie i fakturze. Obecne w utworze odchodzenie od rozumieć należy także szerzej – jako przejścia pomiędzy planami solisty, orkiestry i elektroniki.

Zamówione przez Warszawską Jesień, Culturescapes i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

The title consists of two segments that represent the main concept of the composition. The Latin word susurrus may be translated as “whisper,” “noise,” “humming,” “rustle,” while the prefix ab– also from Latin – signifies movement, separating from something, absence or difference. The title as a whole attracts the listener’s attention to the interwoven sounds of low and high dynamics, and to the interpenetration of changeable colours and textures. The “departing from” that can be observed in this piece may also be understood more broadly as transitions between the planes of the soloist, the orchestra, and the electronic layer.

Commisioned by Warsaw Autumn, Culturescapes and Society of Authors ZAiKS commission

List of performances:

2019

3 November

Basel (CH),  Dreispitzhalle, Culturescape

Basel Sinfonietta, Baldur Brönnimann – conductor, Łukasz Długosz – flute, Paweł Hendrich – computer

 

22 September

Warsaw (PL), The Witold Lutosławski Concert Studio of the Polish Radio, Warsaw Autumn

Basel Sinfonietta, Baldur Brönnimann – conductor, Łukasz Długosz – flute, Paweł Hendrich – computer

 

Radio:

2024

4 January

Polskie Radio | Dwójka | Nowa Polska

 

2019

23 September

Polskie Radiu | Dwójka | Filharmonia Dwójki

Visualisation by Tomasz Strojecki

Short report from the premiere

Premiere in Warsaw / Concert in Basel

WORKS