Nazwa utworu pochodzi od dwóch greckich słów: ksénos – "obcy", "dziwny" i brachýs – "krótki". Zatem jego znaczenie określa coś krótkiego oraz zawierającego materiał pochądzący "z zewnątrz". W tym przypadku jest to akord zamykający utwór, oparty na akordzie chopinowskim, a także wartość różnicy między kolejnymi argumentami Fibonacciego, która buduje podstawową strukturę rytmiczną utworu.

Zamówione przez Związek Kompozytorów Polskich z okazji 70. rocznicy jego powstania.

 

Xenobrach (PL)

06 maja 2022

WORKS

EN