Utwór został napisany na dowolny zestaw perkusyjny. Nuty są precyzyjnie zanotowane, lecz można też mieć do nich bardziej swobodne podejście. W rytmach chodzi bardziej o zmienną gęstość, nuty przemieszczają się po wieloliniach, ale wykonawca dysponuje tu dużą dowolnością – faktycznie gra na różnych instrumentach lub uderza ze zmienną artykulacją/barwą w mniejszą liczbę instrumentów.

W trakcie rozwoju kompozycji w partyturze dochodzi dodatkowa wielolinia. Początkowo znajduje się na niej niewiele nut, ale po jakimś czasie głos ten intensyfikuje się, a górna wielolinia traci na znaczeniu. Rytmy oraz barwy zaczynają się przenikać.

Uzupełnieniem miniatury jest elektronika, która stanowi tło dla wykonawcy, nie wchodzi z nim w dialog. W elektronice zawarte są odgłosy instrumentarium opracowanego z odgłosów ciężkich uderzeń w metal.

 

Transforma 3 (PL)

07 maja 2022

WORKS

EN