Nazwa utworu została utworzona z łacińskiego słowa sedimentum – osad oraz greckiego metron – miara. Tytuł odnosi się również do procesu sedymentacji, który, ogólnie rzecz ujmując, wiąże się z wytrącaniem osadu. Dzięki temu procesowi powstają skały osadowe takie jak sól kamienna, węgiel kamienny czy wapień.  Badanie przekroju takich skał daje informacje o przemianach ich struktur i jest wykorzystywane w sedymentologii do interpretacji historii geologicznej.

W utworze Sedimetron występuje wiele warstw, które przenikają się wzajemnie, tworząc całość przypominającą skałę osadową w przekroju. Tak jak w skale powoli zmienia się jej skład, barwa, typ faktury, tak w utworze powoli przeobrażany jest materiał dźwiękowy, rytmiczny, modulowana jest intonacja i barwa instrumentów.

Utwór ten jest dedykowany pamięci Andrzeja Chłopeckiego.

Zamówione w ramach projektu "Where from? Where to? – Myths, Nation, Identities" – inicjatywy Goethe-Institut (Europa Środkowo-Wschodnia) we współpracy z BHF BANK Stiftung i Ensemble Modern.

 

Sedimetron (PL)

06 maja 2022

WORKS

EN