Tytuł utworu wywodzi się z dwóch greckich słów πτερόν – pióro, πέτρος – kamień. Słowa te mają w sposób alegoryczny określić typ brzmienia i charakter faktury kompozycji. Z jednej strony mamy ptasie pióro – symbol czegoś lekkiego, zwiewnego, charakteryzującego się poszarpanym, postrzępionym kształtem, zaś z drugiej strony pojawia się przeciwieństwo znaczeniowe – kamień – coś ciężkiego, występującego w różnych kształtach, zarówno szorstkich, chropowatych, jak i gładkich, o równych krawędziach.

Utwór ten ma na celu oddanie tytułowych cech: nieregularny, pokrzywiony, porozrywany, postrzępiony, potargany, strzępiasty, szorstki. Natomiast istniejąca w tytule antynomia kształtuje przebieg formalny kompozycji, który oscyluje pomiędzy lekkością i delikatnością a ciężkością i masywnością.

Istotą kompozycji jest również użyta technika permutacji, którą sugeruje układ liter tytułu. Poza ostatnią, litery dwóch członów tworzą anagram.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zamówione przez Narodowe Forum Muzyki (NFM).

 

Pteropetros (PL)

05 maja 2022

WORKS

EN