Phonarium II jest rozwinięciem poprzedniej instalacji o nazwie Phonarium I. Również zostało napisane w Max/MSP 4 jako interaktywne i generatywne oprogramowanie, ale w tej wersji publiczność – a nie wykonawca – rysuje krzywe w 4 tabelach reprezentujących główne parametry, takie jak: wysokość dźwięku, gęstość rytmiczna, prędkość i modulacja barwy. Dźwięk jest rozdzielany na 8 głośników ustawionych wzdłuż krętego korytarza. Przechodząc od jednego głośnika do drugiego, słuchacz indywidualnie doświadcza czasu i rozwoju muzyki. Ponieważ czas jest "wymieniany" w przestrzeni dwuwymiarowej, każdy porusza się inaczej i słucha głośników w różnej kolejności i z różną długością. Nie ma wspólnego początku ani końca utworu, ale każdy może mieć swój własny rozwój.

 

Phonarium II (PL)

08 maja 2022

WORKS

EN