Phonarium I to interaktywna i generatywna instalacja dźwiękowa napisana w programie Max/MSP 4. Dźwięk jest dystrybuowany do 8 głośników, które stoją wokół publiczności. Instalacja wytwarza barwy syntetyzowane addytywnie. Każdy kanał ma swoje własne spektrum oparte na 24 składowych, ale relacje między kanałami nie są spektralne. Pozostają one w relacjach ustalonych na podstawie koncepcji nieoktawowego systemu okresowej organizacji wysokości dźwięku i materiału dźwiękowego. 

 

Phonarium I (PL)

08 maja 2022

WORKS

EN