Utwór należy do cyklu dwóch kompozycji – Metasolidus I i II. Z greckiego metá oznacza "pośród", "pomiędzy", "w tym", a z łacińskiego solidus oznacza coś "trwałego", "wytrzymałego", "stabilnego". Zatem połączenie tych słów należy tłumaczyć jako formę wyższego rzędu, która jest jednolita, nawet jeśli jest zbudowana z różnych kawałków. 

W tym utworze wysokość dźwięku, materiał rytmiczny i brzmieniowy dwóch utworów – Diaphanoid i Cyclostratus – był punktem wyjścia w bardzo długim procesie transformacji. Celem było przekształcenie pierwotnej struktury kompozycji kameralnych w brzmienia orkiestrowe i zatarcie związku między utworami wyjściowymi a nowymi.  

Zamówione przez Miast Wrocław dla festiwalu Musica Polonica Nova.

 

Metasolidus II / Cryptoscript (PL)

08 maja 2022

WORKS

EN