Utwór ten rozpoczyna cykl dwóch kompozycji – Metasolidus I i II. Z greckiego metá oznacza "pośród", "pomiędzy", "w tym", a z łacińskiego solidus oznacza coś "trwałego", "wytrzymałego", "stabilnego". Zatem połączenie tych słów należy tłumaczyć jako formę wyższego rzędu, która jest jednolita, nawet jeśli jest zbudowana z różnych kawałków.

W tej kompozycji materiał wysokościowy, rytmiczny i brzmieniowy dwóch utworów – Diversicorium i Multivalentis – był punktem wyjścia w bardzo długim procesie transformacji. Celem było przekształcenie pierwotnej struktury kompozycji kameralnych w brzmienia orkiestrowe i zatarcie związku między utworami wyjściowymi a nowymi. 

 

Metasolidus I (PL)

08 maja 2022

WORKS

EN