Tytuł utworu jest nieznaczącym nic neologizmem, który poprzez charakterystyczny układ liter symbolizuje jedynie palindromy warstwy rytmicznej oraz cykliczność organizacji wysokości dźwięku i artykulacji. Strukturalną inspiracją utworu są złożone, symetryczne ciągi liczbowe, niezależne dla wielu parametrów. Utwór ten jest również studium poszerzonych technik instrumentalnych, m.in. takich jak lip pizzicato, tongue ram, aeolian sounds, key clicks, glissando czy gra mikrotonowa.

Zrealizowane ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

 

Nagroda za kompozycję w konkursie Zwycięzca Composition Prize AVA Edition. 

Kioloik (PL)

07 maja 2022

WORKS

EN