Nazwę utworu można by przetłumaczyć jako „zbudowany z krzywych”. Tytuł ten oddaje główną ideę kompozycji, w której chodzi o permanentny brak pionowych współbrzmień, choć materiał wysokościowo-dźwiękowy kształtowany jest homofonicznie. Wszelkie „piony” ulegają zakrzywieniom, „punkty” są rozpraszane, tworząc złożoność faktury. Analogicznym przemieszczeniom podlega artykulacja i dynamika. Elementy te, podobnie jak wysokość dźwięku i rytm, asynchronicznie przesuwają się względem siebie tworząc crescenda, diminuenda, modulując barwę instrumentów smyczkowych.

Zrealizowane ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 

 

Hyloflex αβ (PL)

08 maja 2022

WORKS

EN