Tytuł powstał od greckiego wyrazu hólos – „cały” (w znaczeniu – „niepodzielny”) oraz końcówki -edr, która oznacza bryłę, kształt, coś, co posiada określoną liczbę ścian, np. tetraedr. Idea kompozycji sprowadza się do przeniesienia na grunt muzyki zjawisk holistycznych, czyli takich, które tworząc układy całościowe, budują jakości nie dające się wywnioskować z wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Innymi słowy, indywidualne partie kompozycji stanowią niepodzielną całość, a ich suma wyznacza nowe cechy, nie wynikające z pojedynczych głosów.

Zrealizowane ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 

 

Holoedr (PL)

06 maja 2022

WORKS

EN