Tytuł kompozycji złożony jest z dwóch członów. Exo- znaczy „zewnętrzny”, natomiast -phor pochodzi od greckiego -phoros („noszący”) lub phorá („noszenie”). „Exophor” oznaczać ma tyle, co „noszący coś zewnętrznego”. W zamyśle kompozytora tytuł odnosi się do konfrontacji dwóch kultur: chińskiej i europejskiej, a sam utwór ma być przeniesieniem modernistycznych wzorców europejskich technik kompozytorskich na grunt muzyki chińskiej. Innymi słowy, tradycyjne instrumenty mają „nieść” coś „zewnętrznego”, wykonując muzykę dla nich nietypową. To samo dotyczy instrumentacji utworu. W skład aparatu wykonawczego wchodzą instrumenty chińskie, lecz również fortepian, który reprezentuje tradycję europejską. Łączą się wzajemnie, tworząc dźwięki i brzmienia tej kompozycji.

Zamówione przez Forbidden City Chamber Orchestra. 

 

Exophor (PL)

06 maja 2022

WORKS

EN