Jak można sądzić, tytuł utworu nie posiada żadnego znaczenia, choć kolejność liter może odnosić się do głównej idei, którą jest złamana symetria. Zjawisko złamanej symetrii jest szeroko wykorzystywane w fizyce cząstek elementarnych i to właśnie ono było główną inspiracją dla tego utworu. W tym utworze rozwinąłem również niektóre z moich wcześniejszych pomysłów, takich jak: nieoktawowa organizacja wysokości dźwięków, złożona okresowość w rytmie i fakturze, specyficzny sposób przekształcania jednego materiału muzycznego w inny, powstawanie nowych struktur muzycznych i zanikanie starych. 

Zamówione prez Instytut Polski w Madrycie dla Plural Ensemble.

 

Drovorb (PL)

07 maja 2022

WORKS

EN