Utwór jest studium wielowarstwowości płaszczyzn czasowych, zależności pomiędzy nimi, wzajemnego przenikania. Ta czasowa wielowartościowość odbywa się sekwencyjnie lub symultanicznie, czasami igrając ze słuchaczem dzięki swej ambiwalencji odbioru.

Diversicorium (PL)

07 maja 2022

WORKS

EN