Wykorzystany w utworze system generatywny został stworzony w Centrum Technologii Audiowizualnych przez zespół pod kierownictwem Dariusza Jackowskiego. Konsultantem naukowym projektu był Piotr Posacki z Uniwersytetu Wrocławskiego.W powstawaniu oprogramowania brał udział również kompozytor.

Program bazuje na założeniach matematycznego modelowania wielu odmiennych (gr. alo-) populacji (łac. populatio). Są one, wraz z ich zachowaniem, rozumiane umownie i przekształcane w materiał dźwiękowy. Generowane w czasie rzeczywistym zbiory dźwięków dopasowują się, według estetycznych i technicznych założeń kompozytora, do partii solisty oraz orkiestry. Kompozycja wpisuje się zatem w nurt Art & Science – łączenia idei nauk ścisłych ze sztuką.

Partia skrzypiec koncertujących zawiera fragmenty aleatoryczne, które dają swobodę soliście i uwypuklają niebywały talent improwizatorski Adama Bałdycha.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zamówione przez Orkiestrę Muzyki Nowej.

Alopopulo (PL)

06 maja 2022

WORKS

EN