Tytuł utworu składa się z dwóch członów, obrazujących główną ideę kompozycji. Łacińskie słowo susurrus można przetłumaczyć jako szept, szmer, brzęczenie, szelest. Przedrostek ab- – również pochodzący z łaciny – oznacza z kolei ruch, oddzielenie się od czegoś, nieobecność czy różnicę. Całość nazwy kieruje więc odbiorcę w stronę przeplatających się dźwięków o niskiej i wysokiej dynamice, przenikającej się zmiennej barwie i fakturze. Obecne w utworze odchodzenie od rozumieć należy także szerzej – jako przejścia pomiędzy planami solisty, orkiestry i elektroniki.

Zamówione przez Warszawską Jesień, Culturescapes i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

 

Absusurrus (PL)

08 maja 2022

WORKS

EN